ให้คำแนะนำกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

เข้าชม 11 ครั้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ให้คำแนะนำการกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมให้ความรู้กับสตรีในการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(Visited 11 times, 1 visits today)