พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2562

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา  ๑๐.๐๐  น. นางสาวพรทิพย์  กิ่งนอก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสระบุรี  ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง และร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี  ประจำปี  ๒๕๖๒  โดยมี นางอังคนา  ชิตะติตติ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานในพิธี  ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  อำเภอเมืองสระบุรี  จังหวัดสระบุรี

(Visited 33 times, 1 visits today)