พิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงหมู่บ้านต้นกล้า กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา  ๑๓.๐๐  น. นางสาวพรทิพย์  กิ่งนอก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อำเภอเมืองสระบุรี  ร่วมพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุง และร่วมขบวนแห่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมี ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร   พูลสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองสระบุรี  เป็นประธานในพิธี  ณ  วัดหนองโนใต้  บ้านหนองโนใต้  หมู่ที่ ๖  ตำบลหนองโน  อำเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี

(Visited 33 times, 1 visits today)