โครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวพรทิพย์  กิ่งนอก รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสระบุรี  และนางสาวสุธีสินี  วิลัยเลิศ  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่  โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระบุรี  จัดกิจกรรมรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  และจำหน่ายสินค้า  OTOP  โดยมี  ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร   พูลสวัสดิ์  นายอำเภอเมืองสระบุรี  เป็นประธานโครงการ  ณ วัดตลิ่งชัน  ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอเมืองสระบุรี   จังหวัดสระบุรี

(Visited 123 times, 1 visits today)