แบบฟอร์ลงทะเบียน OTOP

เข้าชม 186 ครั้ง

แบบ01 ผู้ผลิต หน้า1-7   สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP (กรอกข้อมูลเพียง 1 ชุดเท่านั้น)

แบบ02 ผลิตภัณฑ์ หน้า 8-16   สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ( กรอกข้อมูล 1 ชุด/1 ผลิตภัณฑ์ )

หนังสือรับรอง OTOP   หนังสือรับรอง OTOP จากเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของชุมชน/หมู่บ้าน

(Visited 186 times, 1 visits today)