❤️สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล ในกิจกรรม “มหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน” ประจำปี 2564 ประกาศเกียรติคุณ และความภาคภูมิใจของคนกรมการพัฒนาชุมชน