ประวัติความเป็นมา

"เมืองสมุทรปราการ" เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับอำเภอพระสมุทรเจดีย์นอกจากเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดแล้ว อำเภอเมืองสมุทรปราการยังเป็นที่ตั้งของศาลเด็กและเยาวชน ห้องสมุดประชาชน และท่ารถโดยสารประจำทางสายต่าง ๆ รวมทั้งเป็นบริเวณที่จัดพระสมุทรเจดีย์ของทุกปี อำเภอนี้เป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีภูมิอากาศแบบชายทะเล อากาศไม่ร้อนจัด เนื่องจากในช่วงฤดูร้อนจะมีความชื้นในอากาศสูง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองสมุทรปราการแบ่งเขตปกครองย่อยออกเป็น 13 ตำบล 90 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ปากน้ำ    (Pak Nam)
 2. สำโรงเหนือ    (Samrong Nuea)    10 หมู่บ้าน
 3. บางเมือง    (Bang Mueang)    5 หมู่บ้าน
 4. ท้ายบ้าน    (Thai Ban)    7 หมู่บ้าน
 5. บางปูใหม่    (Bang Pu Mai)    10 หมู่บ้าน
 6. แพรกษา    (Phraekkasa)    7 หมู่บ้าน
 7. บางโปรง    (Bang Prong)    4 หมู่บ้าน
 8. บางปู    (Bang Pu)    4 หมู่บ้าน
 9. บางด้วน    (Bang Duan)    8 หมู่บ้าน
 10. บางเมืองใหม่    (Bang Mueang Mai)    11 หมู่บ้าน
 11. เทพารักษ์    (Thepharak)    9 หมู่บ้าน
 12. ท้ายบ้านใหม่    (Thai Ban Mai)    8 หมู่บ้าน
 13. แพรกษาใหม่    (Phraekkasa Mai)    7 หมู่บ้าน
(Visited 1,292 times, 1 visits today)