🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ลุยวางแผนการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เข้าชม 11 ครั้ง
สพอ. เมืองสมุทรปราการ ลุยวางแผนการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น.
นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนางสาวศิริพร นันทชรากรกิจ ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลเทพารักษ์ ร่วมประชุมประจำเดือนฝ่ายปกครองตำบลเทพารักษ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพารักษ์
สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมฝ่ายปกครองตำบลเทพารักษ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565 นำโดยกำนันกิตติพงษ์ อยู่วัฒนะ กำนันตำบลเทพารักษ์ โดยนางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ และนางสาวศิริพร นันทชรากรกิจ ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลตำบลเทพารักษ์เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และวางแผนการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของตำบลเทพารักษ์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นไปตามห้วงระยะเวลา และได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามเป้าหมายการจัดเก็บ จำนวน 6,800 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้กำหนดนัดหมายประชุมชี้แจงผู้จัดเก็บข้อมูล เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ วิธีการเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้จัดเก็บอีกครั้งในภายหลัง
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล
ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ , Danupon channel

🕊

(Visited 11 times, 1 visits today)