🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือการสร้างศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา

เข้าชม 1 ครั้ง
🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ร่วมประชุมหารือการสร้างศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
นายกิจจา ทองแดง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และ นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมหารือการสร้างศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกับดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร ส.ส. เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลแพรกษา ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับการประชุมหารือการสร้างศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา ในวันนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนการสร้าง OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน และเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อใช้สถานที่ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา เป็นช่องทางในการจัดจำหน่าย และกระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์ OTOP จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ซึ่งพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ๆมีความพร้อมด้านกำลังการซื้อ มีการคมนาคมที่สะดวก สามารถเชื่อมโยงด้านโลจิสติกที่เหมาะสม มีอัตราการลงทุนสูง รวมทั้งมีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษามีเป้าหมายในการรวบรวมผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศมาจำหน่าย ณ ศูนย์ OTOP เทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 2019
ซึ่งการประชุมหารือในวันนี้มีนางกาญจนา รัตนเมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ และนางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมหารือ และสนับสนุนข้อมูลในครั้งนี้ด้วย
😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊
📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ
(Visited 1 times, 1 visits today)