🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนช่องทางการจัดจำหน่าย OTOP

เข้าชม 2 ครั้ง
🕊สพอ. เมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนช่องทางการจัดจำหน่าย OTOP
วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ นำโดยนางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อวางแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายแก่ผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดยคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เข้าพบนายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ทั้งนี้นายชวลิต ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP แก่พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ และเครือข่าย OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊
📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ
(Visited 2 times, 1 visits today)