🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

เข้าชม 26 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)
🗓วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.
นางสาวทัสนันทน์ ภมรพล ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ เทศบาลตำบลแพรกษาใหม่ ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
🌟 โดยนายอธิป คำพิลา นักวิชาการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมพิธีดังกล่าว กิจกรรมในวันนี้เป็นการดำเนินกิจกรรมจจิตอาสาเพื่อเทิดเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยการร่วมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

😷ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

#จิตอาสาพระราชทาน
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 26 times, 1 visits today)