🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เข้าชม 18 ครั้ง

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

🗓วันที่ 19 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมกันดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านลัดชัย หมู่ที่ 1 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

🌳สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียน และค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนครอบครัวพัฒนา แกนนำหมู่บ้าน ผู้แทนกลุ่ม/องค์กร/คุ้มบ้าน ผู้แทนครัวเรือนอื่นๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 30 ครัวเรือน ซึ่งทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินกิจกรรม ประเมินผลการพัฒนา สรุปบทเรียน ค้นหาแนวทาง วิธีพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย และได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 9 ชนิด ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายนำไปปลูก ณ ครัวเรือนของตนเอง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายยังร่วมกันดำเนินกิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน สำหรับใช้กันเองภายในครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งใช้วัตถุดิบที่มีในพื้นที่นำมาทำอาหารเพื่อรับประทานร่วมกัน เป็นการแบ่งปัน เอื้อเฟื้อให้แก่กัน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีความเหนียวแน่นของคนในหมู่บ้านอีกด้วย

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

#หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 18 times, 1 visits today)