🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564🌟

เข้าชม 9 ครั้ง

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564🌟

🗓วันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนประจำตำบล พร้อมด้วยนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ติดตามและ สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ณ ตำบลบางด้วน และตำบลบางโปรง

❤️โดยการลงพื้นในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) รวมทั้งสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

#จปฐ
#กชช2ค
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 9 times, 1 visits today)