🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564🌟

เข้าชม 6 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564🌟

🗓วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2564 แก่ กำนัน ตำบลแพรกษา และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแพรกษา เพื่อตอบข้อซักถาม ประเด็นปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลร่วมกัน ให้การดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นไปตามเป้าหมาย ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

#จปฐ
#กชช2ค
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 6 times, 1 visits today)