🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ประชุมเสริมทัพเตรียมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564🌟

เข้าชม 5 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564🌟

🗓วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประชุมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินการ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งอัพเดทข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

#จปฐ
#กชช2ค
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 5 times, 1 visits today)