🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอ “จัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” ☺️

เข้าชม 7 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ร่วมกับเครือข่าย OTOP อำเภอ “จัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้” ☺️

🗓วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมทั้งได้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564 ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ บริเวณด้านหน้าอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเป็นการตระตุ้นรายได้แก่ชุมชน หลังจากการผ่อนผันมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ โดยการดำเนินการจัดตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ในครั้งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 8 ร้านค้า ประกอบด้วย
1. ปลาสลิดแม่น้อย : ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดหอม และน่ำพริกมะขาม
2. ผัดไทยโบราณ 3 รส และขนมไทยต่างๆ
3. สมุนไพรสูดดมกลุ่มสตรีรินทร์ทอง
4. ขนม ปายากิ
5. ผลไม้อบคลีน กล้วยอบคลีน ลำไยอบคลีน
6. ขนมไข่มด ขนมชั้น ชุมนุมสายลวด
7. เฉาก๊วยนมสด เฉาก๊วยชาไทย
8. ขนมทองม้วนภู่ไท ไข่เค็มภู่ไท
🥰 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชน

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

(Visited 7 times, 1 visits today)