🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

เข้าชม 2 ครั้ง

🕊สพอ.เมืองสมุทรปราการ ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน

🗓วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ดำเนินโครงการการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงระดับหมู่บ้าน ณ ศูนย์เรียนรู้การปลูกอินผลัมกินผลสด ของ นานกมล สังข์ทอง ผู้เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา โมเดล หมู่ 1 บ้านลัดชัย ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
🎯กลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ครัวเรือน
🌳สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมสาธิตวิธีการทำน้ำหมักจากสับปะรด โดยมีนางวรรณพร ธรรมบัวชา เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ การทำน้ำหนักจากสัปปะรด สำหรับใช้เป็นปุ๋ยน้ำจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็น การบำรุงดิน ใช้บำรุงพืช ผักสวนครัว หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ปลอดภัย และสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

(Visited 2 times, 1 visits today)