🕊พช.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมความพร้อมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ตำบลแพรกษาใหม่🌟

เข้าชม 4 ครั้ง

🕊พช.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมความพร้อมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ปี 2564🌟

🗓วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนาดิจิตอลรัฐบาล อำเภอเมืองสมุทรปราการ ร่วมจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ

✅ สำหรับการดำเนินงานในวันนี้ มีการเรียนรู้ ระบบการจัดเก็บบันทึก จปฐ. โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนาดิจิตอลรัฐบาล ซึ่งเริ่มบทเรียนแรกด้วยการลงโปรแกรมผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Smart BMN การลงทะเบียนเข้าใช้งาน การกรอกข้อมูล การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยมีการสาธิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครผู้จัดเก็บ จปฐ. กชช.2ค. ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถแนะนำ ช่วยเหลือ ถามตอบข้อสงสัย และฝึกปฏิบัติได้อย่างใกล้ชิด

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐอย่างเคร่งครัด

🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊

📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ

#จปฐ
#กชช2ค
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD

(Visited 4 times, 1 visits today)