พัฒนากรอำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งความสุข

เข้าชม 60 ครั้ง

20 ธันวาคม 2561 – เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กิจกรรมที่ 4  ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

(Visited 60 times, 1 visits today)