สพอ. เมืองสมุทรปราการ ประชุม คกก. OTOP

เข้าชม 39 ครั้ง

3 พฤศจิกายน 2560 – นางศราวัลย์ สังคะหะ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวอุดมลักษณ์ หรับหมาด อาสาพัฒนา และนายปัฐมพงศ์ รัตนโกศัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้า OTOP ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรปราการ

(Visited 39 times, 1 visits today)