สพอ. เมืองสมุทรปราการ ประชุมขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ปีงบ 61

เข้าชม 41 ครั้ง

6 ตุลาคม 2560 – นางศราวัลย์  สังคะหะ  พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ  พร้อมด้วยนายนริส ธีราอาชวะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  และนายปัฐมพงศ์  รัตนโกศัย  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  จัดประชุมเครือข่ายสัมมาชีพชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ  เพื่อหารือแนวทางการร่างระเบียบเครือข่ายฯ และการร่างระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเครือข่ายฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนของอำเภอเมืองสมุทรปราการในปีงบประมาณ 2561 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ

(Visited 41 times, 1 visits today)