เพิ่มพูนทุนตั้งต้นแห่งความดี กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสหกรณ์ ม.8 ต.โคกขาม

เข้าชม 11 ครั้ง

🌈🐟สพอ.เมืองสมุทรสาคร 🐟
🕒 21 พฤศจิกายน 2565

นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร

🎯ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม โดยมีนายประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นประธาน เพื่อเป็นการเพิ่มทุนในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนา และร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯ

📍ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านสหกรณ์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

#SMART SK
#S Speed
#M Modern
#A Advice
#R Release power
#T Technology
#S Sustainable
#K Knowledge
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
📷ภาพ/ข่าว…เมืองสาคร
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈

(Visited 11 times, 1 visits today)