ออมทรัพย์เพื่อการผลิต สร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

เข้าชม 7 ครั้ง
🌈🐟สพอ.เมืองสมุทรสาคร 🐟
🕒 17 พฤศจิกายน 2565
นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการติดตามกิจกรรมกลุุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.5 บ้านหัวโพง ต.บางหญ้าแพรก เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรม สนับสนุนต่อยอดกิจกรรมของสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รวมถึงเตรียมความพร้อมกิจกรรมการสนับสนุนกลุ่มอาชีพในพื้นที่ ภายใต้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวโพง ม.5 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
📍 ณ ความสุขโฮมสเตย์ ม.5 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
#S Speed
#M Modern
#A Advice
#R Release power
#T Technology
#S Sustainable
#K Knowledge
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
กระตุ้นให้ผู้คนส่งข้อความถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มากขึ้น
คุณสามารถเพิ่มปุ่ม Messenger ในโพสต์ของคุณเพื่อรับข้อความเพิ่มขึ้นสำหรับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้
ดูข้อมูลเชิงลึกและโฆษณา
โปรโมทโพสต์
ถูกใจ
แสดงความคิดเห็น
แชร์
(Visited 7 times, 1 visits today)