พลังสตรีสร้างพลังชุมชน

เข้าชม 7 ครั้ง
🌈🐟สพอ.เมืองสมุทรสาคร 🐟
🕒 17 พฤศจิกายน 2565
นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกขาม เพื่อดำเนินการติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลโคกขาม วางแผนการดำเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงการดำเนินการประชุมเพื่อการดำเนินกิจกรรมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีในพื้นที่ตำบลโคกขาม
📍 ณ ห้องประชุม รพ.สต.บ้านสหกรณ์ ม.9 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
#S Speed
#M Modern
#A Advice
#R Release power
#T Technology
#S Sustainable
#K Knowledge
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
📷ภาพ/ข่าว…เมืองสาคร
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
(Visited 7 times, 1 visits today)