ผู้ประกอบการ OTOP ยุคใหม่ ก้าวไกล สู่สากล

เข้าชม 10 ครั้ง
🌈🐟สพอ.เมืองสมุทรสาคร 🐟
🕒 17 พฤศจิกายน 2565
นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ติดตามผู้ประกอบการ เพื่อแนะนำการลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ OTOP อำเภอเมืองสมุทรสาครและเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การขยายช่องทางทางการตลาด รวมถึง เชิญชวนเข้าร่วมวางสินค้าจัดจำหน่ายในศูนย์ OTOP Trader จังหวัดสมุทรสาคร
📍 ณ ศศิพิมพ์ ฟาร์ม ม.2 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
#S Speed
#M Modern
#A Advice
#R Release power
#T Technology
#S Sustainable
#K Knowledge
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
📷ภาพ/ข่าว…เมืองสาคร
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
(Visited 10 times, 1 visits today)