ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ

เข้าชม 10 ครั้ง

🌈🐟สพอ.เมืองสมุทรสาคร 🐟
🕒 16 พฤศจิกายน 2565

ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายภัคศุก จรูญศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ปลัดอาวุโส) และ
นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนาง พรรณวิภา ปิยัมปุตระ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมฯ

📍 ณ ห้องประชุมท่าฉลอม (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

#SMART SK
#S Speed
#M Modern
#A Advice
#R Release power
#T Technology
#S Sustainable
#K Knowledge
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
📷ภาพ/ข่าว…เมืองสาคร
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈

(Visited 10 times, 1 visits today)