บริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรสาคร

เข้าชม 7 ครั้ง
🌈🐟สพอ.เมืองสมุทรสาคร 🐟
🕒 17 พฤศจิกายน 2565
นางณัฐภรณ์ ก่อนกำเนิด พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านบ่อ เพื่อติดตามสถานะและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระหนี้และแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่ ม.8 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
📍 ณ ม.8 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
#S Speed
#M Modern
#A Advice
#R Release power
#T Technology
#S Sustainable
#K Knowledge
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
“เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
📷ภาพ/ข่าว…เมืองสาคร
🌈🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🌈
(Visited 7 times, 1 visits today)