25 เม.ย.62 สพอ.เมืองสมุทรร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ต.คอกกระบือ จ.สมุทรสาคร

เข้าชม 39 ครั้ง

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ร่วมดำเนินกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่ประชาชน ณ วัดราชรังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

(Visited 39 times, 1 visits today)