23 เม.ย.62 สพอ.เมืองสมุทรสาครดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.5 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร

เข้าชม 95 ครั้ง

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.5 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร

(Visited 95 times, 1 visits today)