29 มี.ค.62 สพอ.เมืองสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ ต. บางน้ำจืด

เข้าชม 57 ครั้ง

29 มีนาคม 2562 สพอ.เมื่องสมุทรสาคร ร่วมดำเนินกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร ณ วัดโพธิ์แจ้ ต. บางน้ำจืด เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิก, ให้คำแนะนำการขอเงินทุนอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียน และประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP, ประชาสัมพันธ์กองทุนการออมแห่งชาติ

(Visited 57 times, 1 visits today)