21 มีนาคม 2562 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการกองทุนพัฒนาบทบทาสตรี

เข้าชม 31 ครั้ง

21 มีนาคม 2562 สพอ.เมืองสมุทรสาคร โดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองสมุทรสาคร จัดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการเงินทุนอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบทาสตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

(Visited 31 times, 1 visits today)