วันที่ 20 มีนาคม 2562 สพอ.เมืองสมุทรสาคร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการ กพสอ.เมืองสมุทรสาคร

เข้าชม 24 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 2562 สพอ.เมืองสมุทรสาคร ดำเนินการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน และดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพสตรีอำเภอเมืองสมุทรสาคร

(Visited 24 times, 1 visits today)