สพอ.เมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาส โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

เข้าชม 72 ครั้ง

วันที่ 19 มี.ค 2562 สพอ.เมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด เพื่อเยี่ยมครัวเรือนเด็กยากจนและด้อยโอกาส เพื่อขอรับทุนช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์

(Visited 72 times, 1 visits today)