การดำเนินกิจกรรมการบันทึกข้อมูลจปฐ.เทศบาลนครสมุทรสาคร

เข้าชม 72 ครั้ง

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เจ้าหน้าที่ สพอ.เมืองสมุทรสาคร  ดำเนินการให้การสนับสนุนงานการบันทึกข้อมูล จปฐ. ประจำปี 2562 เทศบาลนครสมุทรสาคร

(Visited 72 times, 1 visits today)