โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ

เข้าชม 137 ครั้ง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาพอเพียง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ

วันที่ 26 เมษายน 2560 ทีมงาน สพอ.เมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนสมุทรสาครตามปรัชญาพอเพียง ในกิจกรรมการทบทวนตัวชี้วัด 6×2 และประเมินความสุขมวลรวม (GVH) ของครัวเรือนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านวัดเกาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเกาะ

(Visited 137 times, 1 visits today)