ติดตามสัมมาชีพชุมชน “การทำหมี่กรอบ” ม.9 ต.บางโทรัด

เข้าชม 117 ครั้ง

วันที่ 7 เมษายน 2560 นางปทุมมาศ ช่วงกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลบางโทรัด ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสัมมาชีพชุมชน “การทำหมี่กรอบ” หมู่ที่ 9 ตำบลบางโทรัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครสนับสนุนการดำเนินการฝึกอบรมให้กับครัวเรือนสัมมาชีพจำนวน 20 ครัวเรือน

(Visited 117 times, 1 visits today)