ติดตามสัมมาชีพชุมชน “การทำขนมดอกจอก” ม.5 และ ม.7 ต.กาหลง

เข้าชม 518 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2560 ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาครติดตามการดำเนินการสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 7 และ หมู่่ที่ 5 ตำบลกาหลง ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนฝึกอาชีพการทำขนมดอกจอก เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพเสริมให้กับคนในหมู่บ้าน

(Visited 518 times, 1 visits today)