ประชุมติดตามสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ คัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบ

เข้าชม 48 ครั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ดำเนินการจัดประชุมติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบของหมู่บ้าน ในการส่งครัวเรือนเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนอำเภอเข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป

(Visited 48 times, 1 visits today)