ติดตามสัมมาชีพชุมชน “กะปิเคย” หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก

เข้าชม 153 ครั้ง

วันที่ 30 มีนาคม 2560 นางสาวเมธิดา หิรัญบูรณะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรสาคร ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโคก เป็นกลุ่มสัมมาชีพที่ทำ กะปิเคย เพื่อสร้างรายได้ภายในหมู่บ้าน และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม

(Visited 153 times, 1 visits today)