ติดตามสัมมาชีพชุมชน “การทำขนมไทย” หมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า

เข้าชม 150 ครั้ง

วันที่ 10 เมษายน 2560 ติดตามสัมมาชีพชุมชน “การทำขนมไทย” หมู่ 1 ตำบลบางกระเจ้า

นางปทุมมาศ ช่วงกรุด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบตำบลบางกระเจ้า ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการสัมมาชีพชุมชน “การทำขนมไทย” ณ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกระเ้จ้า รวมถึงให้คำแนะนำการส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพ ที่จากเดิมได้มีอาชีพทำขนมจีน ที่กำลังขับเคลื่อนกันอยู่ภายในหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็ง

(Visited 150 times, 1 visits today)