🍄สพอ.เมืองสระแก้ว จัดกิจกรรมการเรียนรู้ฐานเรียนรู้ในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 🍄

🌤 วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล ” แปลง นายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว🌾

✍🏻ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว โดยนางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว และกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TP MAP ในตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง ร่วมดำเนินกิจกรรมในฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด การเพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าพลาสติก
📌โดยกิจกรรมที่ดำเนินในวันนี้
1. มีการแนะนำตัวนางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว และนายแดง ด่านเกลี้ยกล่อม นางคำปุ่น ด่านเกลี้ยกล่อม เจ้าของแปลงพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล พื้นที่ 15 ไร่
2. แนะนำฐานคนหัวเห็ด การเพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าพลาสติก สื่อวัสดุ อุปกรณ์
3. สาธิตวิธีการเพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าพลาสติก
4. แบ่งกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TP MAP ในตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง
5. แต่ละกลุ่มร่วมกัน เพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าพลาสติก
6. เมื่อเพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าพลาสติกเสร็จเรียบร้อย ก็แบ่งปันให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TP MAP ในตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง

🍄ในการดำเนินกิจกรรมในฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด การเพาะเห็ดฟางใส่ตะกร้าพลาสติก ได้ดำเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ TP MAP ในตำบลบ้านแก้ง และตำบลโคกปี่ฆ้อง
🥬🌾🌽🫑🥕🌶️🥒🐟🐌🐚🌱

——————————————-
🌻 หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา
ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์ 🕊

——————————————-

🌱🌾สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน 🌾🌱

——————————————-

#ChangForGood
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว

(Visited 1 times, 1 visits today)