🌾สพอ.เมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว🥬

🌾สพอ.เมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว🥬

🌤 วันจันทร์ ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

✍🏻ภายใต้การอำนวยการของ นายปริญญา โพธิสัตย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มีนายเอกภพ โสภณ
นายอำเภอเมืองสระแก้วเยี่ยมชมสินค้า และให้กำลังใจแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการotop
✍🏻ในการนี้นางสาวบังอร จันทร์ศรี พัฒนาการอำเภอเมืองสระแก้ว และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว ดำเนินการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมการจัดตลาดนัด โคก หนอง นา ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่ง/ช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้า ผลผลิตจากครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา ในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว อาทิเช่น ไข่ไก่ พืชผลทางการเกษตร ผักสด ผลไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการสร้างรายได้ให้เกิดกับครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
💰 ในวันนี้มีร้านค้าจำนวน 4 ร้าน และมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 3,500 บาทถ้วน

📣 ในโอกาสนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสระแก้ว ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องผู้ที่สนใจ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากแปลงโคก หนอง นา, สินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ในงานตลาดนัดโคก หนอง นา ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ของทุกเดือน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว

🍊🥭🥥🥑🍍🥒🥬🫑🌶️🌽🍰🍡🍩🍯
—————————————–
🌻 หลวงพ่อทองคู่เมือง ลือเลื่องน้ำตกปางสีดา
ล้ำค่าธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์สระแก้ว-สระขวัญ สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์ 🕊
—————————————–
🌽สพอ.เมืองสระแก้ว รายงาน 🌾
—————————————–

#ChangForGood
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#โคกหนองนาพัฒนาชุมชน
#พื้นที่ต้นแบบ
#WorldSoilDay
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SEPforAll@Kmitl
#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#otopสระแก้ว
#ตลาดนัดโคกหนองนา

(Visited 8 times, 1 visits today)