อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

เข้าชม 8 ครั้ง

💠อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: ร่วมประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
💠วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
💠ในการนี้ นายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้นำวาระเเจ้งในที่ประชุมฯ ครั้งนี้ ได้รับทราบ ดังนี้ 1) แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 2 คน
2) การบูรณาการความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน 1,515 ครัวเรือน
3) ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผลผลิตจากครัวเรือน โคก หนอง นา โมเดล และ4) การดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของจังหวัด เเละนโยบายของรัฐบาล
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#change for good

(Visited 8 times, 1 visits today)