@พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: ดำเนินกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ…นัดพบหน้าอำเภอ ทุกวันพุธ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด

เข้าชม 6 ครั้ง

💠 @พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: ดำเนินกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐ…นัดพบหน้าอำเภอ ทุกวันพุธ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
💠วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายวิจิตร แก้วกาหลง พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมตลาดประชารัฐ…นัดพบหน้าอำเภอ โดยมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพสตรี ผลผลิตจากครัวเรือน โคก หนอง นา อ.เมืองร้อยเอ็ด /หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สินค้าจากหมู่บ้าน/ชุมชน รวมยอดจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จำนวน 47,900 บาท ซึ่งอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้กำหนดให้มีการเปิดตลาดทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 6 times, 1 visits today)