พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด: มอบถุงยังชีพและสิ่งของตามโครงการข้าวคนละเป๊าะ สงเคราะห์ครัวเรือนยากจน คนเมืองร้อยเอ็ดตำบลโนนตาล

เข้าชม 2 ครั้ง

💠 @พช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด: มอบถุงยังชีพและสิ่งของตามโครงการข้าวคนละเป๊าะ สงเคราะห์ครัวเรือนยากจน คนเมืองร้อยเอ็ด
💠วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.
นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) มอบหมายให้นางทิพวรรณ พงศ์อุดมสุข ปลัดอำเภอประจำตำบลโนนตาล พร้อมทีมปฏิบัติการตำบลและทีมพี่เลี้ยงตำบลโนนตาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและสิ่งของตามโครงการข้าวคนละเป๊าะ สงเคราะห์ครัวเรือนยากจน คนเมืองร้อยเอ็ด ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP และ จปฐ. ที่ตกเกณฑ์ข้อ 8 และข้อ 22 โดยตำบลโนนตาล มีจำนวนครัวเรือนเป้าหมาย 25 ครัวเรือน
💠 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด Change for Good : องค์กรคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถี
💠 ภาพ/ข่าวโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
#WorldSoilDayCDD
#WorldSoilDay #GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#changeforgood

(Visited 2 times, 1 visits today)