นางลัดดา สุมาวงศ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพิษณุโลก

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา