เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564

๑๓ มกราคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางเตือนใจ พิมพ์มะมุก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 15 times, 1 visits today)