สำรวจพื้นที่แปลง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลวังชมภู

๑๓ มกราคม 2564 เวลา ๐๙.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ออกติดตามการสำรวจแปลงพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล ณ บ้านยางหัวลม หมู่ ๗ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 17 times, 1 visits today)