ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านลำป่าสัก

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายบัญชา ศิลกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายจตุพล อ้นกลิ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านลำป่าสัก ม.10 ต.ดงมูลเหล็ก

คัดเลือกกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ

ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.10 ต.ดงมูลเหล็ก

(Visited 6 times, 1 visits today)