ร่วมประชุมเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัดเพชรบูรณ์

6 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายวิทยา ลือชา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ เครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ณ ห้องประชุมลักษมี ชั้น ๓ โรงแรมบูรพา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 4 times, 1 visits today)